Tip Doktor Korkusunu Yeniyor - Ekstra 3

Tip ve Ailesi'nde Tip doktor korkusunu yeniyor. Çok eğleniyor.